Ocena stanu neurologicznego według skali Glasgow

Ocena stanu neurologicznego według skali Glasgow

Kiedy dochodzi do poważnego wypadku drogowego lub innego tragicznego incydentu czas jest na wagę złota. Aby ocenić stopień świadomości pacjenta, lekarze i pracownicy karetki pogotowania stosują znaną na całą świecie i powszechnie stosowaną skalę Glasgow. Czym jest stan świadomości? Jest to stan, w którym człowiek jest w stanie postrzegać otaczającą go rzeczywistość i kontaktuje się z otoczeniem, za pomocą słów lub gestów. Aby uznać pacjenta za świadomego, musi on spełniać pewne kryteria. Tymi kryteriami jest czuwanie, uwaga, emocje, mowa, pamięć, świadomość własnej osoby i myślenie. Skala Glasgow oparta jest na trzech testach, badających odpowiedz słowną, możliwość otwierania oczu oraz odpowiedz ruchową. W każdej z tych kategorii przyznaje się pacjentowi od 1 do 4 (odruch otwierania oczu), 5 (odpowiedzi słownej) lub 6 (odpowiedzi ruchowej) punktów. W zależności od sumy zdobytych punktów, pacjenta kwalifikuje się jako osobę ze stanem dobrym (od 14-15 punktów), stanem średnim (od 11-13 punktów), stanem ciężkim (od 5-7 punktów) oraz stanem krytycznym (od 3 do 4 punktów). Ważne jest, aby dokonać tej oceny jak najszybciej od momentu wypadku, ponieważ ma to wpływ na podjęcie interwencji lekarskiej i chirurgicznej. Wykwalifikowany specjalista potrafi dokonać takiej analizy w kilka sekund.